Виза Недялкова

Home > Човек на годината 2010 > Виза Недялкова

Мотиви

Виза Недялкова е уважаван общественик, журналист и искрен помощник на хората в беда. За годините тя е помогнала много скрито на бедни хора, на болни хора, на хора в беда. Никога не е проявявала обичайната за известните дистанция и самочувствие. Виза Недялкова е народен човек. Като програмен директор на радио НЕТ тя осигурява свобода за говорене на хора с увреждания, сираци, самотни майки. Поставя в основата на радиото човешкото говорене и откритостта. Подкрепя сърдечно и създаването на гей предаване в праймтайм на радиото. Виза Недялкова е майка на няколко деца, които са честни и съвестни граждани. Виза Недялкова не се срамува да защитава позициите си.

Номинирана от Александър Миланов

Виза Недялкова съчетава в себе си качества, които са пример за подрaжание в България. Честна, борбена, справедлива, търсеща доброто в хората, помагаща чрез словото си на много объркани съдби. Нейната гражданска позиция винаги е ясна и недвусмислена и в същото време – неотричаща другото мнение. За добрия пример в живота ни, за добрия човек – майка и професионалист – за това се присъединявам към тази номинация. Да е жива и здрава!

Номинирана от Евдокия Романова

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva