За Витоша

Мотиви

Заради „Хубава си, моя горо“ на Каравелов и българската Швейцария на Алеко. Заради зеленото от знамето и планините от химна. Заради вчерашния ден на дядовците хайдути. Заради утрешния ден на децата ни. Заради честта на днешния ден. Заради Орлов мост, който след сто години си припомни алегорията на свободата в четирите юнашки птици над Перловската река. Заради ние на Орлов мост. Номинирам ФБ групата „За Витоша“, а всеки, докато е чел горните думи е разбрал основанието на тази номинация. Тя е за позиция, изхождаща от гражданските права, залегнали в Конституцията и в дълбоките пластове на националните добродетели и морал. Тази номинация символизира вярата, оптимизма и надеждата в гражданското общество в България. Тя е за всички, които няма да „разкажат“ каузата чрез „Приказка за стълбата“ от Христо Смирнески.

Допълнителна информация:

http://zavitosha.org/

http://www.facebook.com/zavitoshaНоминирани от Яница Радева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva