Зелени адвокати

Home > Човек на годината 2013 > Зелени адвокати

Мотиви

Зелени адвокати са юристи, отдаващи времето, знанията и уменията си про боно за опазването на природата. Номинирам ги за всеотдайната им работа, започнала с делото за Странджа във ВАС и делата за зоните на НАТУРА 2000.

През Май 2013 г. окончателно спечелиха делото, заведено от Асоциацията на парковете в България, за законността на четириседалковия лифт над Банско след произнасяне на петчленен състав на ВАС. С решението си съдът отменя решение на МОСВ за това, че за строежа на новия лифт, който е трябвало да замести стари два, не е било нужно да се преминава през оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС). Също така, съдът тълкува концесионния договор с Юлен във връзка с териториалното му ограничение, и затвърждава значението на плановете за управление на защитените територии.

Делото е важно, защото постави прецедент с окончателното тълкуване на концесионния договор за ски-зоната в Банско и с наказването на нарушенията спрямо природозащитните закони. С това решение трябва да приключат подобни пропуски в процедурата.

Блогът на Зелени адвокати: www.ecopravo.blogspot.com

Делото за законността на четириседалковия лифт в Национален парк „Пирин“.Номинирани от Светла Баева

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva