Зорница Стоилова

Home > Човек на годината 2013 > Зорница Стоилова

Мотиви

Зорница Стоилова е журналистка във в. Капитал. През 2012 и 2013 г. Зорница написа редица материали на обществени теми, пряко свързани със защита правата на различни уязвими групи в нашето общество – бежанците, хората с психични увреждания, мюсюлманите. С материалите си тя по ясен и категоричен начин се застъпва за правата на тези групи хора и по този начин допринася за утвърждаването на правозащитността и за налагане на правозащитния дискурс в медиите и в обществото ни.

Всички статии на Зорница Стоилова в Капитал.Номинирана от Анрей Гетов

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva