Звезда Ванкова

Home > Човек на годината 2011 > Звезда Ванкова

Мотиви

Номинирам Звезда Ванкова за безотказната и всеотдайна дейност за защита на правата и подобряване на положението на мигрантите в България.

Звезда е национален координатор на проект „Гражданско наблюдение в полицията” на Институт „Отворено общество” – София, включващ посещения на над 80 РУП в страната от граждани-доброволци, целящи гарантиране спазването на човешките права на задържаните лица. Тази година, в резултат на целенасочени усилия и лобиране, Звезда успя да въведе такова гражданско наблюдение и в Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) в Бусманци и Любимец. Това е прецедент за тези домове, където досега никога не е имало граждански наблюдатели, интересуващи се от правата на задържаните лица.

Тези дейности са професионално призвание и академичен път на Звезда, която следва докторантура по Циркулярна миграция и правата на работниците-мигранти от трети страни в Маастрихт, както и нейна лична кауза. Тя влага време и енергия да повиши информираността на българите за съществуването на различни мигрантски групи в нашето общество и да даде гласност на техните проблеми.

Тя стартира и е основна движеща сила на Мулти-култи китчън, доброволческа новаторска културна платформа, даваща възможност за неформална среща между българи и хора от различни общности, живеещи в България, и за допир до чуждестранни култури и кухни.

Звезда е и инициатор на кампания за дарение на дрехи, обувки и предмети за бита за мигрантите в СДВНЧ и за Клуба на бежанеца в София.

Нейната енергия и позитивен заряд, които влага в разнообразните си дейности, и личната й вяра в каузата на мигрантите, я правят достойна да бъде Човек на годината.“

Допълнителна информация:
Звезда Ванкова е координатор на Правна програма и програма Европейски политики и гражданско участие в Институт „Отворено общество”. Към момента ръководи проекта „Европейски граждански панел”, чиято цел е да установи как и при какви условия европейките граждани биха се включили при взимането на решения в Европейския съюз.

Тя е национален координатор на проекта „Гражданско наблюдение в полицията”, в рамките на който граждани-доброволци посещават без предварително уведомяване районните полицейски управления с цел да наблюдават условията за задържане там. Групите за наблюдение имат достъп и до Специалните домове за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ).

През януари 2011 г. Звезда Ванкова инициира дарителска акция за набиране на дрехи, обувки и др. за задържаните в СДВНЧ – Бусманци.

Номинирана от Ивелина Мечкарова-Тейлър

Copyright Human of the Year ~ Created by MazeLabs ~ Illustrations by Dessy Baeva